Rätt utrustad – GROV [Swedish match]

Rediga snusare använder ett rejält snus. Genom att ha en insikt om hur Grovsnusarna ser på sig själva eller hur de vill bli sedda skapade vi ett koncept som dramatiserade den modiga snusaren som använder ett rejält snus. Rätt utrustad blev konceptet som skulle visa på hur en grovsnusare funkar.