Utan dig är det ingen som lyssnar — BRIS

Vi behövde tydliggöra Bris position och särskilja dem från andra organisationer i vårt insamlingsarbete. Och eftersom många tror att Bris är statligt finansierade så får de inte in så mycket donationer som de behöver. Varje år har Bris upp till 25 000 stödjande samtal med barn och unga som behöver en vuxen att prata med.

Därför tog vi fasta på realiteten och skapade ett mer bekräftande insamlingskoncept. ”Utan dig är det ingen som lyssnar” tog sig uttryck på olika sätt i olika insamlingskampanjer mot tidigare och nya givare.